foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 TANÉVKEZDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOK

2020/2021-es tanévben járó egyszeri pénzbeni támogatás. 

Tiszakanyár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tájékoztatja Önöket, hogy a 2020. évben is, az előző évhez hasonlóan a szociális keret terhére egyszeri pénzbeni támogatást nyújt azoknak a tiszakanyári lakcímmel rendelkező tanulóknak, diákoknak, hallgatóknak akik a 2020/2021-es tanévben általános,- illetve középiskola, felsőoktatási intézményben fennálló jogviszonyuk alapján  nappali tagozaton tanulnak. 

A támogatás megállapításához kapcsolódó kérelmeket a tanuló, a diák törvényes képviselője, valamint a 18. életévét betöltött diák, hallgató 2020. szeptember 1-től 2020. október 15. napjáig, az Önkormányzatnál folyamatosan veheti át.  

Településünk oktatási intézményeiben tanulók tanulói jogviszony igazolását önkormányzatunk egységesen mindenkire tekintettel hivatalból szerzi be. Kérjük, azonban akik nem helyben tanulnak, azok a kifizetéshez saját maguk szerezzék be az erre vonatkozó jogviszony igazolást.   

Nem állapítható a tanévkezdési támogatás azon diákok és hallgatók tekintetében, akik nem első képzésben vesznek részt, így különösen OKJ-s képzésben középiskolai végzettséget, képzettséget megszerzett, de az intézményben középszinten továbbtanulók diákoknak (úgynevezett: ötödévfolyamos és ehhez kapcsolódó tanfolyamos képzések), illetve felsőfokú intézményben nem első oklevél megszerezésére irányuló képzésben részt vevő hallgatóknak.

     

A támogatás összege általános iskolai tanuló esetén: 5. 000.-Ft/tanuló.

A támogatás összege középiskolai diák esetén: 20. 000.-Ft/diák.

A támogatás összege főiskolai, egyetemi hallgató esetén: 30. 000.-Ft/hallgató.

 

A támogatás megállapításával kapcsolatos bővebb tájékoztatás az önkormányzat munkatársától kérhető.

 

Tiszakanyár, 2020. augusztus 24.

 

                                                                                        Tiszakanyár Község Önkormányzata nevében: 

                                                                                    Háda György

                                                                                    Polgármester

Legfrissebb híreink