foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Tiszakanyár Község Önkormányzat

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tiszakanyári Sün Balázs Napköziotthonos Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 5 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.08.16.-2024.08.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4493 Tiszakanyár, Dombrádi út 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodai ellátás keretében a 3-7, szakértői bizottság döntése esetében 8 éves óvodáskorú gyermekek nevelése, gondozása és iskolára való felkészítése, az integrációs programon belül a HHH gyerekek óvodai fejlesztése, fakultatív foglalkoztatás a szülők igényei alapján..

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Kjt és a végrehajtására vonatkozó jogszabályok szerint az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, óvodapedagógus,

•         óvodapedagógus munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

•         Főiskola, óvodapedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettség és szakképzettség pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség. Legalább öt év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat. Az intézményben pedagógus munkakörben fennálló határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás, megbízással pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás. Magyar állampolgárság. Cselekvőképesség. Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Köznevelési intézménynél betöltött legalább 5 év vezetői gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata,szakmai és személyes önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány eredeti példánya, vezetésére vonatkozó program, helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel, öt éves szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolata, a pályázó nyilatkozatát arról hogy anyagában foglalt adatainak kezeléséhez hozzájárul, Kjt 41. §.2. szerinti nylatkozatot összeférhetetlenség ok nem áll fenn, nyilatkozatot, hogy nyílt vagy zárt ülést kér

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Háda György nyújt, a 0645469001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Tiszakanyár Község Önkormányzat címére történő megküldésével (4493 Tiszakanyár, Dombrádi út 37. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II/627/2019 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.  

•         Személyesen: Háda György, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4493 Tiszakanyár, Dombrádi út 37.   

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.tiszakanyar.hu - 2019. április 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Képviselő-testület fenntartja azt a jogát, hogy megfelelő pályázó hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

 

Legfrissebb híreink