foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Könyvtár

Nyitvatartási idő:

Hétfő, Szerda:         08:00–12:00

Kedd, Csütörtök:    12:00–16:00

Péntek:                    11:00–15:00

Magyar Falu Program

 TANÉVKEZDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOK

2021/2022-es tanévben járó egyszeri pénzbeni támogatás. 

Tiszakanyár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tájékoztatja Önöket, hogy a 2021. évben is, az előző évhez hasonlóan a szociális keret terhére egyszeri pénzbeni támogatást nyújt azoknak a tiszakanyári lakcímmel rendelkező tanulóknak, diákoknak, hallgatóknak akik a 2021/2022-es tanévben általános,- illetve középiskola, felsőoktatási intézményben fennálló jogviszonyuk alapján  nappali tagozaton tanulnak. 

A támogatás megállapításához kapcsolódó kérelmeket a tanuló, a diák törvényes képviselője, valamint a 18. életévét betöltött diák, hallgató 2021. szeptember 6-tól 2021. október 15. napjáigaz Önkormányzatnál folyamatosan veheti át.  

Településünk oktatási intézményeiben tanulók tanulói jogviszony igazolását önkormányzatunk egységesen mindenkire tekintettel hivatalból szerzi be. Kérjük, azonban akik nem helyben tanulnak, azok a kifizetéshez saját maguk szerezzék be az erre vonatkozó jogviszony igazolást.   

Nem állapítható a tanévkezdési támogatás azon diákok és hallgatók tekintetében, akik nem első képzésben vesznek részt, így különösen OKJ-s képzésben középiskolai végzettséget, képzettséget megszerzett, de az intézményben középszinten továbbtanulók diákoknak (úgynevezett: ötödévfolyamos és ehhez kapcsolódó tanfolyamos képzések), illetve felsőfokú intézményben nem első oklevél megszerezésére irányuló képzésben részt vevő hallgatóknak.

     

A támogatás összege általános iskolai tanuló esetén5. 000.-Ft/tanuló.

A támogatás összege középiskolai diák esetén: 20. 000.-Ft/diák.

A támogatás összege főiskolai, egyetemi hallgató esetén: 30. 000.-Ft/hallgató.

 

A támogatás megállapításával kapcsolatos bővebb tájékoztatás az önkormányzat munkatársától kérhető.

 

Tiszakanyár, 2021. szeptember 2.

 

                                                                                        Tiszakanyár Község Önkormányzata nevében: 

                                                                                    Háda György

                                                                                    Polgármester