foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Könyvtár

Nyitvatartási idő:

Hétfő, Szerda:         08:00–12:00

Kedd, Csütörtök:    12:00–16:00

Péntek:                    11:00–15:00

Magyar Falu Program

Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása
(Rendezvényekhez kapcsolódó informatikai és egyéb eszközök beszerzése.)
Megvalósítása: 2022.
Elnyert támogatás összege:
1 998 590 Ft.
 
 
Felelős állattartás elősegítése - 2021
Megvalósítás: 2022
1.464.565 Ft
 
Temetői Infrastruktúra Fejlesztése - 2020
Megvalósítás: 2022
4.918.400 Ft
 
Közöségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása-2021
(Rendezvényekhez kapcsolódó informatikai és egyéb eszközök beszerzése.)
Megvalósítása: 2021.
Elnyert támogatása összege:
1 999 242 Ft
 

Tiszakanyár Község Önkormányzat 

4493 Tiszakanyár, Dombrádi u. 37.

Telefonszám / Fax: (45) 469-001

 

A képviselő-testület tagjainak névsora

Polgármester

Háda György

Alpolgármester

Ténai Gyula

Képviselők

Lakatos Krisztián

Háda Bertalan

Lakatos Zoltánné

Dr. Kovács Tibor

TénaI Gyula

Hegyes Péterné

A képviselő-testület bizottságai és tagjai

Pénzügyi-ellenörző Bizottság

Lakatos Krisztián    Elnök

Háda Bertalan    Tag

Dr. Kovács Tibor    Tag

Népjóléti Bizottság

Hegyes Péterné    Elnök

Dr. Kovács Tibor    Tag

Lakatos Zoltánné    Tag

 

 ÖNKORMÁNYZATI TISZTSÉGVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

 

Tiszakanyár Község Önkormányzatának Polgármestere fogadóórája:

 

Minden páratlan héten hétfőn:

1000 - 1200

 

 

Tiszakanyár Község Önkormányzatának Alpolgármestere fogadóórája:

 

Minden páratlan héten hétfőn:

1000 - 1200

 

 

Falugazdász: Rácz Géza

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Falugazdász ügyfélfogadási rendje:

 

Minden héten, szerdán

800 - 1100

 

 TISZAKANYÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

 

10/2015. (XII. 21.)

 

- A helyi adókról. -

 

Tiszakanyár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) 

 

bekezdésében és 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és 

 

h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. Általános rendelkezések

 

1. § Tiszakanyár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi helyi adókat vezeti be:

 

a) magánszemélyek kommunális adója,

 

b) helyi iparűzési adó.

 

2. Magánszemély kommunális adója

 

Az adó mértéke

 

2.§ Az adó mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként évi 3.000.- Ft

 

3. Helyi iparűzési adó

 

Az adó mértéke

 

4.§ (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke a Htv. szerinti adóalap 2 %-a.

 

(2) A Htv. 37.§(2) bekezdésének a) és b) pontja szerinti Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén 

 

naptári naponként az adó mértéke 5.000.- Ft.

 

4. Záró rendelkezések

 

5.§ (1) Jelen rendelet 2015. december 31. napján lép hatályba.

 

(2) Hatályát veszti a Tiszakanyár Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 

 

4/2005.(III.1.) önkormányzati rendelete, és a helyi iparűzési adóról szóló 3/2005.(III.1.) önkormányzati 

 

Tiszakanyár, 2015. december 18.

 

Háda György Nagy János

 

Polgármester Jegyző 

 

megbízásából: 

 

dr. Ténai András 

 

aljegyző

 

Záradék: Tiszakanyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 10/2015. (XII. 21.) 

 

rendelete a mai napon a Dombrádi Közös Önkormányzati Hivatal Tiszakanyári Kirendeltségének hirdetőtábláján 

 

kifüggesztés útján kihirdetésre került. 

 

Tiszakanyár, 2015. december 21.

 

Nagy János Jegyző megbízásából: 

 

dr. Ténai András 

 

aljegyző