foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

TÁJÉKOZTATÓ

TANÉVKEZDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS

2019/2020-as tanévben járó egyszeri pénzbeni támogatás.

Tiszakanyár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tájékoztatja Önöket, hogy a 2019. évbenis, az előző évhez hasonlóan a szociális keret terhére egyszeri pénzbeni támogatást nyújt azoknakatiszakanyári lakcímmel rendelkező tanulóknak, diákoknak, hallgatóknak akik a 2019/2020-as tanévben valamelyik általános,- illetve középiskola, felsőoktatási intézményben fennálló jogviszonyuk alapján nappali tagozaton tanulnak. A támogatás összegét a tanuló, a diák törvényes képviselője, valamint a 18. életévét betöltött diák, hallgató 2019. október 31. napjáig személyazonosságának és lakcímének, valamint jogviszonyának igazolását követően, az Önkormányzatnál folyamatosan veheti át. A helyben tanuló gyermekek jogviszonyának igazolását az Önkormányzathivatalos úton szerzi be, de kérjük, akik nem helyben tanulnak, az a kifizetéshez saját maga szerezze be az erre vonatkozó jogviszony igazolást.

 

A támogatás összegeáltalános iskolai tanuló esetén: 5.000.-Ft/tanuló.

A támogatás összege középiskolai diák esetén: 20.000.-Ft/diák.

A Bursa Hungarica ösztöndíj támogatáson felül nyújtott támogatás összege főiskolai, egyetemi hallgató esetén: 30. 000.-Ft/hallgató.

 

Azellátáshoz kapcsolódó nyomtatványés további információ a Közös Önkormányzati Hivatal Tiszakanyári Kirendeltségén érhetőel.

 

Tiszakanyár, 2019. szeptember 09.

Tiszakanyár Község Önkormányzata nevében: Háda György sk. Polgármester